หน้าแรก » แคตตาล็อก

คอนกรีตผสมเสร็จ ชลบุรี - เอส เจ ซี คอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จ SJC

แพล้นท์ปูนคอนกรีตผสมเสร็จ 14 สาขาครอบคลุมทั่วชลบุรี ระยองและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิต ISO 9001 : 2015 ผลิตจากแพล้นท์ปูนมาตรฐานสูง ใช้เครื่องจักรผสมคอนกรีตควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัย พร้อมรถจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง
แพล้นปูน ชลบุรี